Spoty promocyjne

Promocja produktów lub usług to z założenia forma bardziej lekka niż standardowy film reklamowy. Promując nowy produkt, scenarzyści zastanawiają się bardziej jakie emocje towarzyszą osobą korzystającym z danego przedmiotu niż nad przedmiotem samym w sobie.  Spoty promocyjne są bardziej przystępne dla widza i to najczęściej sam widz dociera do nich, obecnie przy pomocy mediów społecznościowych (SMM). To co zwraca uwagę widza to ciekawa forma samego spotu. np. Dobrze napisany scenariusz, scenografia, aktorzy etc. Forma samego spotu  nie zawiera się w ograniczonej emisją 30 sekundach. Jej głównym celem jest wzbudzenie pozytywnego wizerunku marki, usługi oraz produktu, sprzedaż jest następstwem zaangażowania klienta.